Rating • 50 Horse Trainer Owner Points Total prize
  1 Legioner Yurchenko V Bukhtoyarov V 185 2 170 400
  2 Doblest Tersk Vasilenko V Tersk Stud 167 295 875
  3 Djilli Grand Kobalian G Chakshov D 152 443 500
  4 Tawfiq Semenov S Chakshov D 152 820 000
  5 Shiru Storcheus V Hahalev R 150 376 500
  6 Pozitivniy Kondrashov A Kondrashov Y 145 223 000
  7 Lombardia Yurchenko V Bukhtoyarov V 140 275 000
  8 Saahar Derov A Mordukhovich E 135 966 750
  9 Burevestnik Tersk Avramenko D Tersk Stud 130 157 500
  10 Prescott Kondrashov A Kondrashov Y 128 79 750
  11 Piktogramma Yurchenko V Bukhtoyarov V 127 179 800
  12 Vanil Maximus Mihayluk V Talaschenko Y 125 133 000
  13 Dobriak Bidzhiev T Gappoev K 125 153 650
  14 Mavr Kondrashov A Kondrashov Y 122 125 680
  15 Garkun Silkin N Samovolov stud 121 136 200
  16 Donato Semeyonov R Botashev D 121 189 000
  17 Wadi Halfa Mihayluk V Talaschenko Y 120 77 400
  18 Games Bond Vasilenko V Tersk Stud 118 261 525
  19 Dragon Fly Tersk Derov A Mordukhovich E 117 471 325
  20 Gabriel Grand Haturcieva A Chakshov D 115 138 450
  21 Podkhod Tersk Avramenko D Tersk Stud 113 74 800
  22 Seiful Muluk Szelągowska N Hahalev R 112 224 400
  23 Voskhod Tersk Vasilenko V Tersk Stud 112 213 450
  24 Burbon SER Sergeev V 110 97 500
  25 Aktivacia Podkuiko A Bukhtoyarov V 108 91 600
  26 Megalit Grand Semenov S Chakshov D 108 233 700
  27 Danara Grand Semenov S Chakshov D 108 101 300
  28 Apsny Gold Lavrikov S Pachaliya A 108 201 600
  29 Vronsky Mindzhiya D Ashuba A 107 244 000
  30 Straj Tersk Grigorov I Tersk Stud 107 31 450
  31 Salma Mihayluk V Talaschenko Y 105 53 090
  32 Gichka Mahinenko P 104 41 700
  33 Mechta Tersk Grigorov I Tersk Stud 104 60 800
  34 Stark Mindzhiya D Ashuba A 104 278 800
  35 Vegas Bochkalov V Markaryan B 101 45 350
  36 Volshebnik Tersk Vasilenko V Tersk Stud 99 87 500
  37 Panacea Tersk Vasilenko V Tersk Stud 97 146 700
  38 Mamir-Sul Pshukov I Akhaev S 96 40 650
  39 Kupidon Kavkaz Derov A Mordukhovich E 96 134 975
  40 Sirius Mindzhiya D Ashuba A 95 49 600
  41 Burgundia Kavkaz Mindzhiya D Sagemueller K 93 222 000
  42 Fantastika Tersk Vasilenko V Tersk Stud 93 171 250
  43 Vershina Tersk Avramenko D Tersk Stud 93 35 300
  44 Ramil' Dokh Pshizov A Kubashichev A 91 289 000
  45 Undertaker Podkuiko A Bukhtoyarov V 91 44 360
  46 Calridge Yurchenko V Bukhtoyarov V 90 31 000
  47 Submarina Tersk Avramenko D Tersk Stud 89 24 800
  48 Akkord Tersk Bayramkulov M Tersk Stud 89 50 000
  49 Capitan Jack Yurchenko V Chuev S 89 63 080
  50 Balial Silkin N Samovolov stud 88 108 500
 • 50 Trainer Points Total prize
  1 Vasilenko V 614 1 490 500
  2 Yurchenko V 425 2 817 280
  3 Avramenko D 416 494 200
  4 Mihayluk V 362 455 810
  5 Derov A 327 1 977 300
  6 Kondrashov A 295 453 550
  7 Semenov S 292 1 231 500
  8 Grigorov I 224 238 910
  9 Bayramkulov M 222 195 040
  10 Mindzhiya D 199 794 400
  11 Kobalian G 156 476 320
  12 Sergeev V 155 174 600
  13 Storcheus V 144 450 500
  14 Bochkalov V 137 148 610
  15 Podkuiko A 136 183 340
  16 Silkin N 125 271 700
  17 Karachiev D 115 48 460
  18 Garbuzov E 104 204 725
  19 Haturcieva A 90 138 450
  20 Bidzhiev T 78 114 225
  21 Semeyonov R 71 189 000
  22 Pshizov A 69 316 000
  23 Mahinenko P 64 47 700
  24 Kulinich V 63 109 500
  25 Szelągowska N 62 224 400
  26 Lavrikov S 58 201 600
  27 Pshukov I 53 46 150
  28 Mihaylenko A 38 46 500
  29 Cukanova L 37 31 750
  30 Ukhvanov N 36 144 000
  31 Mihaylyuk A 31 5 600
  32 Suvorov I 28 28 500
  33 Derkimdaev 22 37 000
  34 Shadov A 20 100 000
  35 Kardanov V 16 5 600
  36 Mamaev M 15 53 180
  37 Kazharov A 14 19 500
  38 Rizatdinov R 11 9 000
  39 Babayan A 10 0
  40 Kazakov N 10 15 000
  41 Samohina O 10 26 000
  42 Yurchenko A 10 7 000
  43 8 0
  44 Kalabekov K 6 3 240
  45 Usmanov G 6 10 600
  46 Kainov A 5 15 000
  47 Neumyvakin E 5 0
  48 Belov A 5 10 000
  49 Usmanov L 3 3 600
  50 Karachiev M 3 2 200
 • 50 Owner Points Total prize
  1 Tersk Stud 1476 2 418 650
  2 Bukhtoyarov V 499 2 880 540
  3 Chakshov D 495 1 824 270
  4 Talaschenko Y 362 455 810
  5 Mordukhovich E 327 1 977 300
  6 Kondrashov Y 280 451 430
  7 188 211 800
  8 Hahalev R 176 630 300
  9 Samovolov stud 159 369 025
  10 Ashuba A 156 572 400
  11 Karachiev M 98 46 300
  12 Gappoev K 80 156 830
  13 Chuev S 73 127 080
  14 Botashev D 71 189 000
  15 71 95 500
  16 Urozjai Farm 66 109 500
  17 Osmanov A 62 103 260
  18 Pachaliya A 58 201 600
  19 Markaryan B 51 45 350
  20 Konyaev V 47 7 760
  21 Akhaev S 46 40 650
  22 Belov Stud 44 58 700
  23 Sagemueller K 43 222 000
  24 Kubashichev A 41 289 000
  25 Tsukanova L 37 31 750
  26 Afaunov M 37 10 575
  27 Kamaev R 36 144 000
  28 Khasanova S 28 27 000
  29 Storchakov P 26 41 000
  30 Shokan A 24 26 000
  31 Shambrot Y 22 37 000
  32 Kazakov N 21 24 000
  33 Volkova A 20 100 000
  34 Usmanov K 19 19 000
  35 Rostovcev N 18 10 000
  36 Kardanov V 16 5 600
  37 Ortanov A 15 2 120
  38 Kazharov A 14 19 500
  39 Samara Stud 13 18 000
  40 Korneenkova G 11 3 000
  41 private in country 11 10 600
  42 A 11 0
  43 Marchanova L 10 26 000
  44 Nuriev Farm 10 6 000
  45 Babayan D 10 0
  46 privat abroad 8 0
  47 Shevtsov A 6 15 000
  48 Kalabekov K 6 3 240
  49 Giniyatullin S.Sh. Stud 6 0
  50 Usmanov L 3 3 600
 • 46 Breeder Points
  1 Tersk Stud 1508
  2 Bukhtoyarov V 579
  3 Chakshov D 393
  4 Samovolov Stud 328
  5 Kondrashov Y 280
  6 Serdukov Farm (ex Kentavr Stud) 254
  7 Talashenko Y 233
  8 Sagemueller K 188
  9 Hahalev R 176
  10 Sergeev Stud Farm 123
  11 Markaryan B 119
  12 Belov Stud 116
  13 Maeve Janet Hamilton al Aidarous 102
  14 Karachiev M 101
  15 Mandore Stud 85
  16 Shevtsov S 80
  17 Zhurba O 68
  18 Urozjai Farm 66
  19 Dokhoyan R 59
  20 Alan Stud 58
  21 Konyaev V 47
  22 Kulov V 46
  23 Chuev S 39
  24 Afaunov M 37
  25 Pleskanovskiy A 37
  26 36
  27 Kirilenko A 34
  28 Giniyatullin S.Sh. Stud 33
  29 Storchakov P 26
  30 Shokan A 24
  31 Kazakov N 21
  32 Petina E 20
  33 Usmanov K 19
  34 Vorokov K 16
  35 Korneenkova G 11
  36 Bugaeva O 10
  37 Equiline Stud (ex Lada Konsul) 8
  38 Samara Stud 7
  39 Lisenevich L 6
  40 Shevtsov A 6
  41 Kalabekov K 6
  42 Usmanov L 3
  43 Pyryaev M 2
  44 Urchukov A 0
  45 Ermolov S 0
  46 Tsvetaev V
 • 50 Horse Owner Points
  1 Karmel de Faust Bukhtoyarov V 752
  2 Benedick Bukhtoyarov V 713
  3 Grand Ecran Terbish B 612
  4 Maximus d`Alep Talaschenko Y 371
  5 Dubai Heros Mordukhovich E 265
  6 Hyyaf al Khalediah Polska AKF SP z.o.o. 246
  7 Folastello PY Terbish B 243
  8 Valensio Batbold G 225
  9 Vasilij Tersk Stud 160
  10 Dhobiani al Mels Karaev M 151
  11 Bobrik Segiev Farm 123
  12 Senjermen privat abroad 121
  13 Mongol Sagemueller K 116
  14 General 102
  15 Vid private in country 100
  16 Arbat Tsitadel Derbent company 87
  17 Dormeur du Loup privat abroad 85
  18 Nizam 85
  19 Caprior Du Pouy Giniyatullin S.Sh. Stud 79
  20 Sunrise Tersk Kulov V 78
  21 Zakbar privat abroad 74
  22 Dahess private abroad 63
  23 Gidon Samovolov stud 59
  24 Newmarket Bichkanov M 57
  25 Asmur Urozjai Farm 54
  26 Garus Inalov R 46
  27 Kurier Tersk Stud 39
  28 Dmitry Donskoy Pleskanovskiy A 37
  29 Mudrec Kondrashov Y 35
  30 Nash privat abroad 34
  31 Marcipan Tersk Stud 29
  32 Madiar Tersk Stud 23
  33 Sakmagon Tersk Tersk Stud 23
  34 Singapur Tatneft Company 21
  35 Prapor private in country 20
  36 Magic Power privat abroad 12
  37 Podnebesniy Dzeranov P 11
  38 Takador Bukhtoyarov V 10
  39 Vivat privat abroad 8
  40 Coyote Ugly Tersk privat abroad 7
  41 Nonet Tersk Stud 7
  42 Viliam Shevtsov A 6
  43 Al Mourtajez (Al Mourtazez) 6
  44 Expirien Tersk Stud 6
  45 Danakor Timchenko Farm 3
  46 Boston Usmanov L 3
  47 Neptun Ermolov S 2
  48 Pit Charli Tersk Amarsaikhan B 1
  49 Totti Afaunov M 0
  50 Aising Giniyatullin S.Sh. Stud 0